Fremtidige prosjekter

Gospel Missions engasjement vil være å støtte både rent evangelisk arbeid, samt støtte til sosiale prosjekter. Vi ønsker å prioritere evangelisering, men de sosiale behovene i misjonsland er ofte store og  må nødvendigvis ha sin plass.

I første omgang har vi nå startet opp i Kenya, men vi håper og tror at dette kun er en start. Vi har mange kontakter i ulike land som vi vil vurdere å samarbeide med om Herren åpner dører.

Dette er noen av de prosjekter vi vil støtte løpende fremover i Kenya gjennom Gospel Commission Fellowship ved Daniel Masaga:

  • Bygge menighetsbygg
  • Bygge hus for enker
  • Støtte evangelisering som eksempelvis møtekampanjer
  • Graving av brønner
  • Utdeling av mat og klær
  • Innkjøp av lastebil som ombygges slik at den kan brukes som plattform i møtekampanjer og utrustes med instrumenter og lydanlegg.
  • Sponsing av fast team som reiser med

Hit Counter provided by Skylight