Om oss

Om oss:
Gospel Mission ble stiftet 5. oktober 2010 som en frittstående evangelisk misjonsvirksomhet. Den har som formål å nå ut med evangeliet til unådde mennesker gjennom økonomisk støtte og forkynnelse til eksisterende evangelisk virksomhet i Norge og resten av verden. Dette omfatter også sosiale formål gjennom lokale menigheter/virksomheter i de land der Gospel Mission arbeider.

Styret i Gospel Mission består av:
Styreleder:
Thor Ivar Grønli

Styremedlemmer:
Svein Helge Haugland
Cato Iversen
Elisabeth Guthu

Kontakt:
Du kan kontakte Thor Ivar Grønli på telefon eller e-post for å motta mer informasjon om misjonen: thorivar@arcanova.no – Tlf.: +47 982 46 554


Hit Counter provided by Skylight