Menighetsbygget er reist!

Da vi var ned i Kenya nå i mars så var vi en tur innom Sarego der vår bror Rafael bor. Rafael har vi omtalt flere ganger tidligere i nyhetbrev og hans historie er at han etter å vært i en sterk tjeneste for Herren hadde blitt frafallen fra Herren i 5 år. Dette ble 5 år med alkohol som herre i hans liv og hans hjem var en plass der alle drankere samlet seg. Han ble frelst når Daniel Masaga besøkte han førsten av juni sist år.

Ette sin omvendelse har de hatt en møtekampanje på hans eiendom og mange ble frelst. Nå er det blitt startet opp en menighet der og de har møter fast dere under trærne der alle drankerne hadde samlet seg før med de problemer som dette medførte. Nå er det jubel og dans for Herrens åsyn som både høres og synes nå man kommer inn i Rafaels eiendom.

Det ble ett ønske om å få satt opp ett menighetsbygg der så fort som mulig, og Rafael tok en del av sin tomt og gav til menigheten så de kunne bygge der. Når vi var nede så hadde de begynt med bæresstolpene til bygget men vegger og tak manglet. Veggene hadde de planer om å ferdigstille så snart de hadde samlet inne nok penger til taket og da Gospel Mission sponset kunne de sette i gang med å ferdigstille bygget omgående. En uke etter at vi hadde kommet hjem så stod bygget ferdig og taket var lagt på. Etter at veggene har tørket noen mnd vil de bli pusset med mursement inne og ut, og dette er ikke blitt gjort ennå.

Da menigheten vokser raskt, er snart dette nye bygget for lite og de har nå satt i gang å lage murstein for ett større bygg. Rafael så stolt når vi var der nede at om vi kom ned om to år ville ett stort mursteinbygg stå der, og med den hurtigheten som menigheten vokser så vil nok behovet melde seg ganske snart.

Sagero er den første menigheten som er en direkte frukt av kampanjene som holdes med lastebilen og det var også da en stor glede å være med på å hjelpe til slik at de fikk sitt menighetsbygg. Det er nå flere slike nyetablerte menigheter etter at de har hatt møtekampanjer i løpet av dette året og det er behov for å sette opp flere menighetsbygg.

Sagero: her var plassen for drankere tidligere, men her er det mange som søker frem til frelse i møte vi hadde der i mars.


Hit Counter provided by Skylight