Bygging av enkehus

Gospel Mission har sendt støtte slik at det er blitt bygd to nye hus  i Kenya og under ser du bilde av ett av husene.

Her står Mary stolt foran sitt nye hus!

Det er nå blitt bygd to slike hus og to til skal bygges nå først i dette året. I forhold til Norske forhold så er dette meget enkle hus, men for de enkelte som får nytt hus får muligheten til å sove tørt når regnet setter inn.

Gospel Mission vil i tiden fremover bygge flere enkehus og hus til andre fattige ettersom det blir gitt penger til dette.


Hit Counter provided by Skylight