En voldsom vekkelse har startet

Etter at lastebilen som brukes til møtekampanjene er blitt ferdig, har en veldig vekkelse startet nede i områdene i vest Kenya. Daniel Masaga forteller begeistret at slike møter som er nå har de ikke sett side 1960 tallet, da det var en veldig vekkelse som gikk over hele øst Afrika. Daniel har ved flere anledninger ropt begeistret: Nå har vekkelsen kommet tilbake!

Det første stedet som lastebilen ble brukt var ett sted som heter Sagero og det var i januar 2012. Dette er hjemstedet til Rafael, en forkynner som hadde vært en alkoholisert frafallen i 5 år før han nå for ett år siden hadde kommet tilbake til troen.  Ryktene gikk at Rafael hadde kommet tilbake til Gud og at nå var det en veldig møtekampanje på hans eiendom, når de kom med lastebilen. Guds nærvær var mektig på dette stedet og mange kom til troen, også andre gamle venner av Rafael som ble fridd ut fra drukkenskap.  Dette var starten på det som vi ser Gud gjør nede i bush områdene og det ble også startet en menighet på plassen Sagero.Den nye menighet i Sagero vokser for hver uke som går og det ble i mars bygget ett lite semipermanent bygg som rommet ca 100 personer, men nå er lokalet allerede for lite og de må bygge ett nytt større bygg.

Det bruker lastebilen nå å har møtekampanjer hele tiden og reiser rundt til nye steder, og  drar også til steder der det er menigheter med den tanken å hjelpe menighetene til å nå flere på sitt område. Alle som er med rundt på disse møtekampanjene er tent i brann og sangerne de synger ned en himmelsk atmosfære. På ett hvert sted som de drar og har møter så blir det forandring på stedet og hittil i år så er det startet ca 8 nye menigheter. Det er utrolig å se at det vokser opp nye menigheter og menighetene vokser fort på de nye stedene.

I møtene så er det en vekkelsesatmosfære som vi aldri har opplevd før og det skjer en hel masse med helbredelser i møtene. I ett par av møtene fra da vi var der i november 2012, gav alle som hadde søkt forbønn for legedom ett tegn for at de hadde blitt helbredet. Noen gav vitnesbyrd om at de hadde blitt momentant helbredet for sykdommer som det lokale sykehuset ikke hadde kunne hjelpe dem med, men Jesus både kunne og ville!

Da nå ryktene går om det som skjer der ute, kommer invitasjonene fra flere steder om at de må komme for å ha møter. I kenya er det mange stammer og Daniel tilhører Luo stammen. Nå har fire pastorer fra en annen stamme som heter Kuria kommet og har nå blitt del av Gospel Commission fellowship .

Det vi nå ser av vekkelse er nok starten av noe enda større Gud skal gjøre nede i øst Afrika, og vi er bedene for at Gud skal åpne dører så evangeliet skal nå ut til alle de som trenger det. Det er med ærefrykt og stolthet vi er med å støtter dette arbeidet og alle dem som er med å støtter Gospel Mission skal vite at den støtten som gis er med å spre vekkelsen til nye høyder og områder.


Hit Counter provided by Skylight