Prosjekter

Som en begynnelse har Gospel Mission startet med å støtte Gospel Commission Fellowships virksomhet i Kenya og Tanazania. Det er Daniel Masaga som er leder for denne virksomheten og vi ønsker sammen med dem å bringe evangeliet til nye steder. Plassen der hvor Daniel virker ut i fra heter Giribe og det ligger i Kenya nær grensen til Tanzania. Det er mange år siden Gospel Commission Fellowship startet opp, men virksomhetet ekspanderer enda og de har ett stort behov for støtte.


Nye hus:

Vi har til nå sendt ut midler som har blitt brukt til å sponse to små hus for to ulike familier som hadde hus i meget dårlig forfatning. Mange har behov for hus og ved å sette opp små hus kan familier med barn ha ett sted der de kan være tørre under regntiden og ha et skydd mot varme og kulde.

Møte kampanje:

Vi har støttet slik at det har vært mulig å gjennomføre en kampanje i  Migori som er en liten by ikke så langt i fra Giribe, der Daniel Masaga har hovedsete for sin virksomhet. Det ble samlet mye mennesker og mange fikk ett møte med Jesus til frelse og helbredelse.

Menighetsbygg:

Det er stadig behov for nye menighetsbygg da det hele tiden vokser frem nye menigheter som har møter under trærne. Menighetene blir veldig ofte startet som en frukt av at det har vært en møtekampanje på stedet og mange mennesker blir frelst. I etterkant av kampanjen blir det holdt møter i friluft og ofte under skyggen av trær.

Gospel Mission har nylig sendt ut penger til to nye menighetsbygg. Vi håper at de skal stå ferdig i løpet av januar og februar neste år. Gospel Mission skal på team tur til Kenya i januar 2011, og vårt håp er å avholde møte i ett av menighetsbyggene om de blir ferdigstilt i tide.


Hit Counter provided by Skylight