Maasai jenter

 

Tumaini har tatt ansvar for 20 maasai jenter som nå går på internatskole. Alle disse jentene har rømt hjemmefra for å unngå å bli tvangsgiftet. Mange av dem kommer fra veldig fattige familier der kanskje den eneste muligheten til å skaffe penger er å gifte bort datteren.

Oversikt over noen problemstillinger

Mange luer på hvorfor jentene må bo borte fra familien for ikke å bli tvangsgiftet. Årsaken ligger i noen av tradisjonene som finnes i Maasai-kulturen. Flerkoneri, omskjæring og tvangsgifte av unge jenter er noe av det som gjør det vanskelig å være maasai-jente. Når en mann med flere koner får muligheten til gifte seg igjen er det naturlig at han da gifter seg med en ung jente. Jenter helt ned i 10-års alderen blir omskjært og er klare til å gifte seg.

Det er nesten umulig å overtale familien til å akseptere at jentene ikke ønsker å gifte seg. På landsbygda er det bare 2-3% av Maasai-jentene som kan lese og skrive, og dette er nok en av grunnene til at kvinnene aldri har klart å forandre på tradisjoner som undertrykker dem.

For noen av jentene som rømmer fra familien, kan det være en mulighet til å flytte tilbake. Lærere og andre utdannede folk kan prøve overtale familien til å akseptere at jenta ikke vil gifte seg, men dette høre til sjeldenheten. Noen av jentene som rømmer kommer fra alkoholiserte hjem, familien lever i stor fattigdom og gamle Maasai-tradisjoner blir nøye fulgt. For dem kan den eneste muligheten til å få penger være å gifte bort datteren sin slik at de får noen kyr. Blandt maasaiene er det vanlig for mannens familie å gi 8-13 kyr til jentas familie i forbindelse med bryllypet.

Jentene ender ofte opp med å velge mellom to dårlige alternativer. Rømme og med stor sannsynlighet havne på gata, eller bli hjemme og akseptere et liv med misbruk og undertrykkelse. På grunn av disse vanskelige omstendighetene samarbeider vi med gode internatskoler hvor jentene kan leve under trygge omgivelser.

Det hender ofte at foreldrene kommer og vil hente jentene hjem ved tvang. Her nytter ikke dette, da velutdannede voksne har strengt tilsyn med hvem som kommer inn og ut av skoleområdet. Foreldre, familie og venner har anledning til å besøke jentene en lørdag i måneden fra kl. 10-15. Utenom denne tiden må de ha spesialavtale for å treffe datteren sin.

Ved utdanning vil et mer verdig liv bli en realitet for både disse jentene og deres etterkommere.

Hvert år dør rundt 200.000 mennesker av AIDS i Kenya. En hel generasjon er på vei til å dø ut, og enorme mengder med barn lider. Vet at disse jentene nå kan gå på skole så slipper de å havne på gata, hvor sannsynligheten for å få AIDS er meget stor.

Våren 2010 åpnet vi et krisesenter hvor jenter som rømmer pga. mishandling og tvangsgifting kan komme å bo en periode. Mange av jentene vi har på internatskole må også ha et sted å bo i skoleferiene. Hvis de reiser hjem står de i fare for å bli giftet bort i skoleferien. Det som er positivt er at flere av jentene nå faktisk kan reise hjem i feriene. Etter mye veiledning er det flere av familiene som har godtatt og ser det positive i at datteren deres får utdanning. Dette er et stort fremskritt og disse jentene blir et fint forbilde for andre som bor i området. Krisesenteret blir satt i skikkelig drift utover vinteren.

Nedenfor ser du det nye krisesenteret som var ferdig i april 2010.

Skoler


Fakta

  • Startet i 2005 med to jenter
  • I 2010 har vi ansvar for 20 jenter
  • Krisesenter for maasaijenter ferdig i 2010
  • Samson og Betty Kisemei har siden 2005 hatt ansvaret for å følge opp de maasaijentene som vi støtter.


Hit Counter provided by Skylight