Vår visjon

Matt.  28:19-20:
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!

Dette er befalingen fra  vår frelser og mester till alle troende, og dette er hovedformålet til Gospel Mission. Det er en verden som trenger evangeliet og noen må bringe dem de gode nyhetene om at Jesus er verdens frelser.

Mennesker trenger å høre evangeliet i Norge, Skandinavia og over hele verden, og Gospel Mission vil bringe Kristus ut til alle gjennom støtte med midler og direkte evangelisering.

Se informasjonsfilm om misjonsarbeidet

Gospel Mission har en visjon om at alle troende har ett kall og at virksomheten skal være inkluderende og åpen for de som vil være engasjert i misjon. Fostring av troende slik at de vokser inn i den tjeneste som Gud har kalt dem til er ett av hovedmålene for virksomheten i Skandinavia.


Hit Counter provided by Skylight